Dekan Mesajı

Prof. Dr. İbrahim Levent TANER
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
CV

Değerli diş hekimi adayları,

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2016-17 akademik yılında T.C. Yükseköğretim Kurulu denkliğini alarak eğitim ve öğretim hayatına başlamış bulunuyor. Gerek fiziksel alt yapısı, gerekse eğitim kadrosuyla 21. Yüzyıl Diş Hekimliğine yakışır beş yıllık bir programla karşınıza çıkmayı hedefledik.

Diş Hekimliği Fakültemizde teorik derslerin yapıldığı dijital paylaşımlı çok sayıdaki modern amfilerin yanı sıra, ilk üç yılda temel eğitimde kullanılacak her biri en az 70 öğrenci kapasiteli üç adet dental preklinik laboratuvar bulunmaktadır. Özellikle stajyer hekim olarak kliniğe çıkmadan önce 3. sınıf öğrencilerimize fantom hasta simülasyon laboratuvarında 92 model ve ekipmanla eğitim vermekteyiz. Öte yanda Klinik çalışmaların yapıldığı 8 anabilim dalına ait kliniklerimizde toplam 36 ünit yer almaktadır. Cerrahi bölümler tarafından kullanılacak 3 adet lokal operasyon odası hastalarımıza hizmet verecektir. Diş Hekimliği temel ve klinik eğitimlerimizi kendi alanında uzman 28 öğretim üyesi ile gerçekleştirmekteyiz. Temel tıp eğitimimize katkıda bulunan 12 öğretim üyemizle çağın gereklerini en iyi şekilde sunmayı hedefledik.

Beş yıllık eğitim ve öğrenim sürecimizde 120’den fazla konu başlığı ile yetişmiş; 21. Yüzyılın gereklerine uygun ve toplumumuzun ağız-diş sağlığını en iyi şekilde sağlayacak ideal diş hekimlerinin sağlık sektörüne katılmasını planlamaktayız. Mesleki eğitimimizde bir farkındalık yaratmak en büyük amacımızdır. Mutlu ve huzurlu bir akademik kampüs ortamında geleneklerine, örf ve adetlerine bağlı ancak ırk, dil ve din ayrımı yapmadan mesleğini icra edecek; okuyan, sorgulayan, araştırmacı, yaratıcı, doğa dostu, insan haklarına saygılı, tıp ahlakına uygun, adil, demokratik, laik ve en önemlisi vicdanı hür yeni nesil hekimler yetiştirmek istiyoruz. Sizde böyle bir farkındalığın parçası olmaya kararlıysanız, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ailesine katılmanız yeterli olacaktır. Sizleri aramızda görmekten büyük kıvanç duyarız.

En içten sevgilerimle